SJ Kay - шаблон joomla Joomla

banner argyropoulos

Κυριακή, 12 Μάρτιος 2017 00:00

Πριν από μερικές ημέρες, στις 26 Φεβρουαρίου 2017, συνέβη ένα πολύ σπάνιον και τραγικόν ατύχημα στο 83ον χιλιόμετρον της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας, το οποίον μας άφησε όλους άναυδους. Ένα σπορ αυτοκίνητον τύπου Πόρσε 911, το οποίον εκινείτο με πολύ μεγάλη ταχύτητα, εξετράπη της πορείας του και συγκρούσθηκε με ένα Χόντα Σιβίκ σε ένα πάρκινγκ με τουαλέτες.

Οι πιθανότητες να συμβεί ένα τέτοιο ατύχημα είναι εξαιρετικά μικρές, αλλά όχι μηδενικές. Μελετώντας προσεκτικά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη, ανακαλύφθηκαν κάποια πολύ σημαντικά πράγματα, τα οποία έχουν άμεσον σχέσιν με τον αριθμόν 11.
Θα ξεκινήσουμε την μελέτη μας, παρατηρώντας τον αναγραμματισμόν που δημιουργείται από την λέξιν Πόρσε, εκ του οποίου δημιουργείται η λέξις ροπές. Μέσω αυτού του αναγραμματισμού, δηλώνεται το γεγονός ότι το εν λόγω όχημα έχει αρκετά μεγάλη ιπποδύναμη και τελική ταχύτητα.
ΠΟΡΣΕ = ΡΟΠΕΣ = 455

Η προσθήκη του άρθρου στο όνομα Πόρσε, παράγει τον αριθμόν 463, από τον οποίον τελικώς εξάγεται ο αριθμός 13, που θεωρείται ως ένας αριθμός με επικινδυνότητα. Πρέπει να αναφέρουμε, ότι εδώ η προσθήκη του άρθρου, δηλώνει την πλήρη ενεργοποίηση του εν λόγω οχήματος με αποτέλεσμα όταν οι ταχύτητες αυτού είναι αρκετά υψηλές, να εκδηλώνονται διάφοροι κίνδυνοι, οι οποίοι βεβαίως δεν έχουν σχέσιν με την εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας κατασκευάστρια εταιρεία, αλλά με εξωγενείς παράγοντες.
Η ΠΟΡΣΕ = 463 => 4+6+3 = 13

Ο τριψήφιος αριθμός, ο οποίος χαρακτηρίζει το συγκεκριμένον μοντέλον, είναι ο αριθμός 911, ο οποίος εμπεριέχει τον αριθμόν 11 εις τα δύο τελευταία ψηφία του. Όμως, θα παρατηρήσουμε ότι ακόμη και από την άθροισιν των τριών ψηφίων του, καταλήγουμε επίσης εις τον αριθμόν 11. Πράγματι: 911 => 9+1+1 = 11

Προσπαθώντας να προσδιορίσουμε το αίτιον του ατυχήματος, από την επομένη ισοψηφία, φαίνεται ότι αυτό μάλλον πρέπει να οφείλεται εις την ρήξιν του δεξιού οπισθίου ελαστικού. Από τον αριθμόν 5240, ο οποίος παράγεται, από τις δύο ισόψηφες φράσεις που ακολουθούν, παρατηρούμε ότι μέσω της αθροίσεως των τεσσάρων ψηφίων του, θα καταλήξουμε και πάλι στον αριθμόν 11. Εάν προσθέσουμε τους τρεις αριθμούς που χαρακτηρίζουν την ημερομηνία του τραγικού συμβάντος, θα λάβουμε τον αριθμόν 2045, διότι: 26+2+2017 = 2045. Όμως, αυτός ο αριθμός, είναι ένας αναριθμητισμός του αριθμού 5240, ο οποίος μέσω της ισοψηφίας που ακολουθεί, μας υποδεικνύει το αίτιον του συμβάντος.
Έχουμε:
ΑΙΤΙΟΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΥΠΑΤΟΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ = 5240
ΕΣΤΙΝ Η ΑΙΦΝΙΔΙΟΣ ΡΗΞΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΔΕΞΙΟΝ ΟΠΙΣΘΙΟΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΠΟΡΣΕ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΔΕΚΑ = 5240
5+2+4+0 = 11

Όμως, διαπιστώνουμε ότι ακόμη και από τον τετραψήφιον αριθμόν που παράγεται από την φράσιν ρήξις ελαστικού του οχήματος Πόρσε εννέα ένδεκα, θα εξαχθεί και πάλι ο αριθμός 11.
Πράγματι:
ΡΗΞΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΣΕ ΕΝΝΕΑ ΕΝΔΕΚΑ = 4124 => 4+1+2+4 = 11
Ο αριθμός 4142, ο οποίος είναι ένας αναριθμητισμός του αριθμού 4124, αντιστοιχεί στο λεξαριθμικόν άθροισμα της φράσεως η εικοστή έκτη ημέρα δευτέρου δύο χιλιάδες δέκα επτά, η οποία βεβαίως είναι η ημερομηνία του συγκεκριμένου μοιραίου συμβάντος. Εννοείται βεβαίως ότι και αυτός ο αριθμός θα καταλήγει στον αριθμόν 11.
Πράγματι:
Η ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ = 4142
4+1+4+2 = 11

Στο συγκεκριμένον πάρκινγκ που έγινε το ατύχημα, φαίνεται ο αριθμός 083, από τον οποίον τελικά εξάγεται και πάλι ο αριθμός 11.
083 => 0+8+3 = 11
Σύμφωνα με λεπτομερείς εξετάσεις από πραγματογνώμονες, τα ελαστικά της μοιραίας Πόρσε, είχαν ημερομηνία κατασκευής τον Νοέμβριον μήνα του έτους 2006. Αυτό, φαίνεται από τον αριθμόν 4806 που υπάρχει επί των ελαστικών, δηλώνοντας ότι τα συγκεκριμένα ελαστικά, έχουν ημερομηνία κατασκευής την τεσσαρακοστήν ογδόην εβδομάδα του έτους 2006. Όμως, είναι γεγονός ότι ο Νοέμβριος μήνας, είναι ο ενδέκατος μήνας κάθε έτους. Έτσι, από αυτόν τον συσχετισμόν, φαίνεται για μία ακόμη φορά η σχέσις του ατυχήματος με τον αριθμόν 11.
Όμως, από το άθροισμα της φράσεως ο Νοέμβριος μήνας του έτους δύο χιλιάδες έξι, όπως και από το άθροισμα της φράσεως τον Νοέμβριον μήνα του έτους δύο χιλιάδες έξι, καταλήγουμε εις τον αριθμόν 4070, από τα τέσσερα ψηφία του οποίου λαμβάνουμε και πάλι τον αριθμόν 11.
Ο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΙ = 4070 => 4+0+7+0 = 11
ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΝ ΜΗΝΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΙ = 4070

Θα περάσουμε τώρα στην ακριβή χρονική στιγμή του συμβάντος και από την ανάλυσίν της θα εκπλαγούμε. Από προσεκτική έρευνα, φαίνεται ότι το ηλεκτρονικόν ωρολόγιον, το οποίον κατέγραφε τον χρόνον εκ μέρους της Νέας οδού, υποδεικνύεται ως ακριβής χρονική στιγμή του συμβάντος η ώρα 15:47:47.
Όμως, από τα 47 πρώτα λεπτά συνεπάγεται:
47 => 4+7 = 11
Ενώ από τα 47 δευτερόλεπτα, έχουμε:
47 => 4+7 = 11
Επιπλέον, από τις ώρες και από τα πρώτα λεπτά, λαμβάνουμε:
15:47 => 1+5+4+7 = 17, αριθμός που χαρακτηρίζει την παρέλευσιν των 17 ετών μετά από το 2000.
Υπολογίζοντας το λεξαριθμικόν άθροισμα της φράσεως που εκφράζει την ακριβήν χρονικήν στιγμήν του τραγικού συμβάντος, με μεγάλην έκπληξιν διαπιστώνουμε ότι αυτό ισοψηφεί με την φράσιν γίνεται η σύγκρουσις Πόρσε εννέα ένδεκα και Χόντα Σιβίκ, γεγονός που αποδεικνύει την λεπτομερήν γνώσιν του λόγου περί του συγκεκριμένου τραγικού γεγονότος.
Η ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ =
ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ ΠΟΡΣΕ ΕΝΝΕΑ ΕΝΔΕΚΑ ΚΑΙ ΧΟΝΤΑ ΣΙΒΙΚ = 3935 !!!

Όμως, παρατηρούμε ότι από την άθροισιν τον αριθμών 39 και 35 που αποτελούν τον αριθμόν 3935, λαμβάνουμε τον αριθμόν 74, από την άθροισιν των ψηφίων του οποίου εξάγεται και πάλι ο αριθμός 11.
3935 => 39 + 35 = 74 => 7+4 = 11
Οι συσχετισμοί μου εν λόγω τραγικού συμβάντος με τον αριθμόν 11, δεν τελειώνουν εδώ. Υπάρχει και συνέχεια, η οποία περιγράφεται από τα αριθμητικά δεδομένα της ημερομηνίας που έλαβε χώραν, όπως και από τα ακριβή αριθμητικά δεδομένα της ηλιακής εκλείψεως που συνέβη εκείνη την ημέρα. Από ένα άθροισμα των αριθμών της συγκεκριμένης ημερομηνίας, λαμβάνουμε και πάλι τον αριθμόν 11. Πράγματι:
26 + 2 + (2+0+1+7) = 38 => 3+8 = 11
Η έκλειψις ηλίου που συνέβη εκείνη την ημέρα, έγινε ακριβώς στις 16:58 ώρα Ελλάδος. Όμως, το άθροισμα των αριθμών 16 και 58 παράγει τον αριθμόν 74, από τα ψηφία του οποίου λαμβάνουμε και πάλι τον αριθμόν 11. Είναι γεγονός:
16:58 => 16+58 = 74 => 7+4 = 11
Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε ότι η ηλιακή έκλειψις έλαβε χώρα στις οκτώ μοίρες και δώδεκα πρώτα των ιχθύων. Προσθέτοντας τους αριθμούς 8, 1 και 2, θα καταλήξουμε και πάλι εις τον αριθμόν 11. Είναι αδύνατον όλα αυτά που αναφέρονται εδώ να είναι απλές συμπτώσεις.
8ο 12’ => 8+1+2 = 11
Είναι γεγονός ότι ο οδηγός της μοιραίας Πόρσε μαζί με τον εκλεκτόν του φίλον, κατευθυνόντουσαν προς την Αράχωβα. Όμως, το γεγονός της ισοψηφίας ο Γεώργιος Βακάκης με την φράσιν η Αράχωβα, μας προκαλεί μία ακόμη μεγάλην έκπληξιν.
Πράγματι:
Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΚΑΚΗΣ = Η ΑΡΑΧΩΒΑ = 1513

Επίσης, το άθροισμα της φράσεως σκοτώνεται ο Γεώργιος Αποστόλου Βακάκης με Πόρσε, είναι ακριβώς το ίδιον με αυτό που περιγράφει το ακριβές χιλιομετρικόν σημείον του συμβάντος.
ΣΚΟΤΩΝΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΚΑΚΗΣ ΜΕ ΠΟΡΣΕ = 4990
ΟΓΔΟΗΚΟΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ = 4990
Ακόμη, παρατηρούμε ότι το λεξαριθμικόν άθροισμα της φράσεως ο Γεώργιος Αποστόλου Βακάκης αποθνήσκει, είναι ακριβώς το ίδιον με αυτό που περιγράφει την σύγκρουσιν των τύπων των δύο οχημάτων.
Πράγματι:
Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ = 3187
Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ ΠΟΡΣΕ ΜΕ ΕΝ ΧΟΝΤΑ = 3187
όμως, εις το ίδιον συμπέρασμα θα καταλήξουμε και από τον υπολογισμόν των αθροισμάτων των φράσεων που ακολουθούν και περιγράφουν με ακρίβεια τους τύπους των οχημάτων, όπως και την χιλιομετρικήν απόστασιν από την πόλιν των Αθηνών. Επιπλέον, από τον αριθμό 4180, παράγεται ο αριθμός 13, ο οποίος χαρακτηρίζεται από υψηλή επικινδυνότητα.
ΕΓΙΝΕ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ ΠΟΡΣΕ ΕΝΝΕΑ ΕΝΔΕΚΑ ΜΕ ΧΟΝΤΑ ΣΙΒΙΚ ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ = 4180 => 4+1+8+0 = 13
ΟΓΔΟΗΚΟΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ = 4180

Μία ακόμη πολύ σημαντική ισοψηφία, η οποία συσχετίζει τον Γεώργιον Βακάκην με την περιοχήν του συμβάντος, είναι εκείνη, η οποία διά των δύο πρώτων ψηφίων του τετραψηφίου αριθμού 2664, εμπεριέχει τον αριθμόν 26, που χαρακτηρίζει την ημερομηνία του συμβάντος (26 - 2). Είναι γεγονός ότι:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΚΑΚΗΣ = ΤΟ ΥΠΑΤΟΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ = 2664

Όσον αφορά τους αδικοχαμένους επιβάτες του σταθμευμένου οχήματος, η ισοψηφία που ακολουθεί, περιγράφει με ακρίβεια τα ονόματα αυτών, όπως και την χρονικήν στιγμήν που συνέβη το τραγικόν ατύχημα. Ο αριθμός 2666 έχει σχέσιν με το τραγικόν συμβάν, διότι το ευθύγραμμον τμήμα που ενώνει τον ναόν του Υπάτου Διός (η σημερινή μονή Σαγματά) με το Jumbo των Θηβών, είναι 6.980 μ. Η Χρυσή Τομή του συγκεκριμένου ευθυγράμμου τμήματος ευρίσκεται στα 2.666 μέτρα από τον ναόν του Υπάτου Διός. Έτσι, το γεγονός ότι ο αριθμός που χαρακτηρίζει την επομένη ισοψηφία είναι το 2666, δεν είναι τυχαίον.
Πράγματι:
Ο ΠΑΥΛΟΣ + Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ = 2666
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ = 2666
ΣΤΙΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ = 2666

Ο συνεπιβάτης της μοιραίας Πόρσε, ήταν ένας εξαιρετικά προικισμένος και σπάνιος άνθρωπος. Ένας νέος, ο οποίος είχε λαμπρές προοπτικές και ήταν βέβαιον ότι θα μεγαλουργούσε σε κάθε τομέα που ήταν σχετικός με τις ενασχολήσεις του. Ήταν ένας νέος με εξαιρετικές επιδόσεις και με εξαιρετικόν δείκτην ευφυΐας. Δυστυχώς όμως έφυγε τόσο νέος και τόσο άδικα και το γεγονός ότι ο αριθμός του ονοματεπωνύμου του είναι 2213 και περιέχει τους αριθμούς 22 και 13 δεν είναι τυχαίον, διότι αυτοί οι αριθμοί περιέχονται και στον αριθμόν της λέξεως χάροντας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ = 2213
ΧΑΡΟΝΤΑΣ = ΑΡΧΟΝΤΑΣ = ΑΧΡΑΝΤΟΣ = 1322

Σχηματίζοντας τώρα την φράσιν ο Ανδρέας Γεωργακόπουλος αποθνήσκει, διαπιστώνουμε ότι το άθροισμά της διαφέρει κατά μία μονάδα από την αριθμητικήν αξίαν του αθροίσματος της φράσεως εις το πάρκινγκ με τις τουαλέτες. Το γεγονός αυτό, δηλώνει ότι ο θάνατός του συσχετίζεται με το συγκεκριμένον σημείον.
Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ = 2736
ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ = 2735

Όπως προαναφέραμε, η χρονική στιγμή της κατασκευής των ελαστικών, ήταν ο Νοέμβριος μήνας του έτους 2006. Είπαμε ότι αυτό τεκμαίρεται από τον αριθμόν 4806 που υπάρχει επί των ελαστικών, διότι αυτό σημαίνει ότι τα ελαστικά έχουν ημερομηνία κατασκευής την τεσσαρακοστή ογδόη εβδομάδα του έτους 2006. Ο Νοέμβριος είναι ο ενδέκατος μήνας κάθε έτους, ενώ από το 2006 έως το 2017 μεσολαβούν 11 έτη και έτσι φαίνεται μία ακόμη σχέσις του τραγικού συμβάντος με τον αριθμόν 11. Εάν όμως υπολογίσουμε το λεξαριθμικόν άθροισμα της φράσεως, η οποία περιγράφει ολογράφως τον συγκεκριμένον αριθμόν (τεσσαράκοντα οκτώ μηδέν έξ), θα ανακαλύψουμε μία ακόμη ισοψηφία με την χρονικήν στιγμήν του τραγικού συμβάντος.
Πράγματι:
ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ = 2610
ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΜΗΔΕΝ ΕΞ = 2610

Ένας αναριθμητισμός που παράγεται από τον αριθμόν 2610, είναι ο αριθμός 2106. Ο αριθμός που εξάγεται από το ονοματεπώνυμον του μοναδικού επιζώντος είναι ο αριθμός 2106 και συμφωνεί με το άθροισμα της φράσεως θυσία εις το Ύπατον. Επίσης το γεγονός ότι όνομα αυτού είναι Υπάτιος, δεν πρέπει να είναι τυχαίον, διότι αυτό συσχετίζεται με το όνομα της περιοχής, εις την οποίαν έλαβε χώραν αυτό το τραγικόν συμβάν. Επίσης, πρέπει να αναφέρουμε ότι αυτό το όνομα δεν το έχουν περισσότερα από 200 άτομα στην Ελλάδα και έτσι το γεγονός αυτό, σίγουρα δεν είναι τυχαίον. Ο τραγικός πατέρας που έχασε τόσο άδικα την οικογένειά του, απέδειξε ότι είναι αρκετά μεγαλόψυχος και ότι είναι ένας άνθρωπος που ξέρει να μάχεται και να αντιμετωπίζει ακόμη και τις πιο τραγικές στιγμές στην ζωή του. Είναι βέβαιον ότι θα προτιμούσε ο ίδιος να έχει γίνει θυσία, προκειμένου να ζήσει η οικογένεια του. Το γεγονός αυτό, φαίνεται και από την ισοψηφία που ακολουθεί:
ΘΥΣΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΥΠΑΤΟΝ = ΥΠΑΤΙΟΣ ΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ = 2106

Αρκετοί θα αναρωτηθούν διά ποίον λόγον πολλά τραγικά γεγονότα έχουν συμβεί σε ημερομηνίες που συσχετίζονται αρκετά με τον αριθμόν 11. Μία από αυτές είναι και η 11η Σεπτεμβρίου του 2001 κατά την οποίαν έπεσαν οι δίδυμοι πύργοι. Ο λόγος, ως παντογνώστης, μας εξηγεί και μας αποκαλύπτει την σχέσιν του αριθμού 11 μέσα από την φράσιν ο νεκρός, η οποία έχει ως άθροισμα τον αριθμόν 515, που αντιστοιχεί και με το άθροισμα της φράσεως αριθμός ένδεκα. Το εκπληκτικόν γεγονός που συμβαίνει εδώ, είναι ότι ο διψήφιος αριθμός που εξάγεται από το άθροισμα των ψηφίων του αριθμού 515, είναι επίσης ο αριθμός 11. Πράγματι:
Ο ΝΕΚΡΟΣ = ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΔΕΚΑ = 515 => 5+1+5 = 11

Κάτι ανάλογον, συμβαίνει και με το λεξαριθμικόν άθροισμα της φράσεως οι νεκροί, το οποίον είναι ο αριθμός 335. Όμως, από το άθροισμα των ψηφίων αυτού του αριθμού, εξάγεται επίσης ο αριθμός 11. Είναι γεγονός:
ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ = 335 => 3+3+5 = 11

Ο επίλογος αυτού του άρθρου, θα είναι μία συμβουλή που θα ήθελα να απευθύνω προς όλους τους οδηγούς και ιδιαιτέρως προς εκείνους, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους σπορ αυτοκίνητα με μεγάλη ιπποδύναμη. Τους καλώ λοιπόν να φροντίζουν διά την συντήρησιν των οχημάτων τους και ιδιαιτέρως διά την συντήρησιν των ελαστικών και επίσης όταν αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες, να είναι σε πολύ καλήν φυσικήν κατάστασιν και να μην υπερβαίνουν τα όριά τους, διότι υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι χαοτικοί παράγοντες που ελλοχεύουν ανά πάσαν στιγμήν να τους οδηγήσουν προς την καταστροφήν και τον θάνατον.

 

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 9 ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

Η ΓΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΛΕΞΑΡΙΘΜΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΑΟΚ

ΓΙΑΤΙ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΖΕΙ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ;

Το Περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα. Διευκρινίζεται ότι το website www.betarasvip.com δεν είναι στοιχηματική εταιρεία, αλλά ιστοσελίδα παροχής προγνωστικών και ενημερωτικού περιεχομένου για το στοίχημα. Οι προτάσεις δεν είναι δεσμευτικές και δεν αποτελούν οδηγό σίγουρης επιτυχίας. Η είσοδος στα μέλη επιτρέπεται στα άτομα άνω των 18 ετών και είναι ευθύνη των ιδίων των μελών να παρέχουν αληθή στοιχεία επί αυτού. Ο στοιχηματισμός είναι πολύ εθιστικός και υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…